Llet de vaca: aliment o verí

Els lactis lideren el rànquing dels aliments amb més residus de substàncies químiques sintètiques. En mostres de llet d’arreu de l’estat espanyol, s’hi han trobat residus de pesticides, herbicides, antibiòtics, antiinflamatoris, analgèsics, antifúngics, dioxines, i un llarg etc.

Milk splash

La producció lletera: una indústria infame

La publicitat de les grans empreses làcties usualment ens ensenya vaques pasturant en idíl·lics prats verds a la manera tradicional, però la realitat d’aquesta llet de ramaderia intensiva és una cosa molt diferent. En lloc de pastures fresques, a aquestes vaques se les alimenta amb pinsos, llavors i farratges secs. Això empitjora el perfil nutricional de la llet i augmenta el risc de contaminants (dioxines, pesticides, micotoxines, metalls pesants, etc.) del processament, manipulació i emmagatzematge dels pinsos.

Continua llegint “Llet de vaca: aliment o verí”